اسکن منابع موجود کتابخانه
 
 

 

نظر به این که منابع موجود در کتابخانه ها را عمدتا کتب، نشریات، نسخ خطی، تابلو، .... تشکیل می دهد واینگونه منابع از حیث ارزش، قدمت، منحصر به فردی ومشخصه های فیزیکی با دیگر منابع قابل قیاس نمی باشد و لذا می بایست از تجهیزات حرفه ای جهت اسکن نمودن منابع مزبور بدون وارد آمدن کوچکترین صدمه ای در راستای تهیه تصاویر دیجیتال با مشخصه های آرشیوی بهره جست.
شرکت پویا پرند با بیش از دو دهه فعالیت مستمر در این زمینه آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های اسکن منابع موجود در کتابخانه ها با استفاده از تجهیزات به روز و تمام اتوماتیک حرفه ای از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام می دارد.

 

منابع قابل اسکن:
 
تجهیزات مورد استفاده جهت اسکن منابع قابل اسکن ردیف
scanrobot اسکنر تمام اتوماتیک
bookeye4v2 اسکنر نیمه اتوماتیک
نسخ خطی 1
scanrobot اسکنر تمام اتوماتیک
bookeye4V3Kioskاسکنر نیمه اتوماتیک
کتب 2
scanrobot اسکنر تمام اتوماتیک
bookeye4v1 اسکنر نیمه اتوماتیک
نشریات 3
WideTek 36DSاسکنر نقشه دورو روزنامه 4
bookeye4v2 اسکنر نیمه اتوماتیک
WideTek 36 اسکنر نقشه
منابع پژوهشی 5
WideTek 48اسکنر نقشه نقشه 6
bookeye4v1Aاسکنر نیمه اتوماتیک تابلو 7
 
 
 
:برخی از پروژه های مشابه به انجام رسیده

     دانشگاه تهران -کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

     دانشگاه صنعتي شريف - کتابخانه مرکزی

     سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

      سازمان مشاوره و فنی و مهندسی شهر تهران

      پژوهشگاه صنعت نفت

      مركز تحقیقات مخابرات

 
 
  
cell spy monitoring android free app cell spy software
husbands that cheat open why wife cheated
will my husband cheat reason women cheat reasons why married men cheat
apps to spy on cell phones spy sms android spyware app android
sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription
coupons for prescription drugs coupons for drugs coupon prescription
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی سایت: گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان